Blodsukker

Blodsukker er blodets innhold av glukose (druesukker). Glukose er brennstoff for cellene i kroppen vår, akkurat slik som bensin/diesel er for bilen. For at hjerne, muskler og organ skal fungere optimalt er de avhengig av stabilt blodsukker. Et stabilt blodsukker kan oppnås ved riktig næring.

Glykemisk indeks (GI) sier noe om hvordan mat påvirker blodsukkeret. Matvarer som i hovedsak består av proteiner og fett påvirker blodsukkeret i svært liten grad. De har derfor ingen GI-verdi. Karbohydrater derimot vil gi blodsukkerstigning raskt etter inntak. Her er det store variasjoner fra matvare til matvare.

Matvarer med høy GI (sukker, hvitt mel, ris, pasta ++) vil gi en rask og høy blodsukker stigning.

Matvarer med lav GI (fullkorn, grønnsaker, bønner ++) vil gi mindre og langsommere blodsukkerstigning.

Insulin er et hormon som hjelper kroppen med å stabilisere blodsukkeret. Når blodsukkeret stiger, stiger insulinutskillingen. Insulin vil da påvirke celler til opptak av glukose, slik at det kan brukes som energi, eller lagres. Da vil blodsukkeret falle.

Ved inntak av matvarer med høy GI kan man lett havne i en «ond sirkel». Når du spiser disse matvarene vil blodsukkeret stige raskt og høyt. Kroppen vil reagere med å pumpe ut insulin for å senke det høye blodsukkeret. Etter kort tid vil blodsukkeret være ned igjen, og i noen tilfeller kan det komme lavere enn hva som er gunstig. Da vil man kjenne seg sulten, trett, ukonsentrert og sug etter noe søtt. Ved å innta matvarer med høy GI igjen er man inne i en «ond sirkel».


Ved inntak av matvarer med lav GI vil man til en viss grad unngå denne berg-og-dalbanen. Da vil kroppen sende ut moderate mengder insulin som regulerer blodsukkeret.  Viktig å merke seg at det er svært individuelt hvordan man reagerer på de ulike næringsstoffene, og da spesielt karbohydratene. Noen mennesker er mer utsatt for blodsukkersvinginger enn andre, for disse kan også karbohydrater med lav GI føre til problemer.

Altså: For å holde et stabilt blodsukker er det viktig å unngå matvarer med raskt GI. Hvorvidt du tåler karbohydrater med lav GI kan variere fra person til person. Fett og proteiner påvirker ikke blodsukkeret.

Det er mye snakk om lav-karbokosthold for tiden. Og dette er noe av hva et slikt kosthold baserer seg på. Her er det selvsagt også flere mekanismer inn i bildet, men nå var fokuset på blodsukker og hvordan holde dette stabilt, derfor utelukkes en del viktig informasjon som spiller inn i den store sammenhengen. Kommer tilbake til dette senere.

Se hvordan ulike frokoster påvirker blodsukkeret mitt.