Energibalanse og energiforbruk

Energibalanse vil si totalt energi inntatt = totalt energi forbrukt. Vekten vil da holdes stabil.

–          Ved negativ energibalanse over tid, dvs. at man forbrenner mer energi enn man inntar vil man oppleve vektreduksjon.

–          Ved positiv energibalansen over tid, dvs. at man forbrenner mindre energi enn man inntar vil man oppleve vektøkning.

Når det er snakk om at energi inntatt skal være likt energi forbrukt er det ikke snakk om på daglig basis. Vi har lager av energi i kroppen som lett mobiliserer energi dersom vi skulle få for lite energi en dag, og vi kan effektivt lagre energi dersom inntatt energi en dag er større enn forbruket. Energibalanse er altså over tid, for eksempel en uke. I dette tilfelle kan man følge med på kroppsvekten for å få en pekepinn om man er i energibalanse. Vei deg da kun en dag i uken, og helst på samme tidspunkt hver gang. Jeg anbefaler å veie seg om morningen etter første urinering.

Energiforbruk måles i kiloJoule (kJ) eller kilokalorier (kcal). Jeg vil fra nå av nytte meg av kilokalorier, kcal, som jeg har gjort tidligere her på bloggen.

Totalt energiforbruk er den totale mengden energi et menneske forbruker i løpet av et døgn. Dette avhenger i hovedsak av to faktorer:

–          Basalt energiforbruk (BMR).

–          Fysisk aktivitet

En liten forklaring på faktorene:

Basalt energiforbruk (BMR) er kroppens energiomsetning ved hvile. Altså det kroppen trenger for å drive livsviktige organsystem og holde oss i live. Følgende formel kan brukes for å regne ut din BMR:

–          Menn: 66,5 + (13,8 x vekt i kg) + (5 x høyde i cm) – (6,8 x alder)

–          Kvinner: 665 + (9,6 x vekt i kg) + (1,8 x høyde i cm) – (4,7 x alder)

Noen faktorer som påvirker BMR:

–          Kroppssammensetning

–          Kroppsstørrelse

–          Kjønn

–          Alder

–          Hormonelle variasjoner

–          Annet: stimulerende stoffer, ekstreme temperaturer, medikament, sykdom.

Fysisk aktivitet øker energiforbruket. Med dette menes både daglige aktiviteter hvor man bruker kroppen og trening. Fysisk aktivitet er den komponenten av totalt energiforbruk som varierer mest mellom hver enkelt person. Hos svært inaktive kan det bidra med så lite som 100 kcal/dag, mens hos svært aktive kan energiforbruket øke med flere 1000 kcal/dag.

Når man skal regne ut fysisk aktivitetsnivå nytter man seg av en verdi som forkortes til PAL (Physical activity level). PAL er altså en aktivitetsfaktor, og sier noe om intensiteten til en gitt aktivitet. PAL multipliseres med BMR for å finne ut totalt energiforbruk/ behov.

Her er en forenklet versjon av PAL:

Ditt aktivitetsnivå:

– Rolig (lite eller ingen aktivitet), PAL = 1,2

– Litt aktiv (Rolig mosjon 1 – 3 ganger pr. uke) PAL = 1,4

– Moderat aktiv (middels mosjon 3 – 5 ganger pr. uke) PAL = 1,5

– Meget aktiv (intensiv trening 6 -7 ganger pr. uke) PAL = 1,7

– Ekstrem aktiv (daglig intensiv trening og fysisk krevende jobb eller to treninger pr dag) PAL = 1,9

Utregning av totalt energiforbruk

Totalt energiforbruk = BMR x PAL

Eksempel:

Jeg er 22 år, veier ca. 54 kg og er 168 cm høy.

Min BMR: 665 + (9,6 x 54) + (1,8 x 168) – (4,7 x 22) = 1382,4 kcal/ døgn

Min PAL: Jeg er meget aktiv og har derfor en PAL verdi på 1,7

Mitt totale energiforbruk: 1382,4 x 1,7 = 2350 kcal.

NB! Viktig å merke seg at dette kun er veiledende verdier.